Het leven

Zonder wijsheid, zonder humor is het leven saai…
Zonder passie en zonder liefde is het leven doelloos…
Elke seconde niet genoten is verloren en komt nimmer terug…

Het leven is een holistisch gebeuren.
Dwars door elke situatie baan jij je naar jouw doel…
Het licht van jouw wijsheid mag nooit doven…
Maak onderscheid tussen wat je echt nodig hebt en wat je verlangt te hebben…

Jij ben een product van je opvoeding.
Jouw manier van denken en stijl van leven maaken je goedgevormd of misvormd…
Geen winst zonder offer, kies de juiste, weg en doel…
Geliefd worden en liefhebben zullen altijd de brug naar het geluk zijn…

Geven om te geven en niet om terug te krijgen voelt ook fijn….