Jij en ik

Jij die gezworven hebt door de dalen van gelijk of ongelijk
De strijd die jij liever verkiest boven de boeien van de aanpassing
Toch manifesteert dit zich niet in jouw volmaaktheid, verre van dat

Geluk vindt zijn oorsprong in intens verlangen naar geluk
Zaligheid vind je in het licht nooit in het duister
Zoals liefde zich bevindt in oprechtheid en delen van de gevoelens voor elkaar

De schoonheid van het leven en liefde
Vind plaats in de vroege morgen luisterend naar de melodieën van de vogels
Het zien van de zachtmoedigheid van een kind

Die schoonheid zorgt dat jij bemint in de kracht van volwassenheid en in wijsheid
De lach van een kind verblindt jouw ouderdom

Schoonheid is de charme van die gene die liefdevol naar je kijkt
Geluk is het zijn genietende van het leven
zoveel mogelijk zonder verdriet of ruzie en of pijn