Sorrow

Tastend,
naar wat was…
Je warme handen,
die weg gleden…
Ineens verleden…

Als schaduwen,
gleden ze voorbij…
Zelf teniet gedaan,
die liefde voor mij…

Ik heb ze los gelaten,
om te gaan…
Voel ik nu zelf de pijn,
die ik jou heb aangedaan…

Ik mis je aanbid je,
tast in het duister…
Ik wil het terug dat gevoel,
vertel wat ik moet doen…

Beloof je ik luister,
geef je me handen weer…
Wij zijn van de liefde,
en voor elkaar…

Van mijn hand Robert Johannes Taal 16-06-2014